Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Ogłoszono przez Marta Kin-Malesza

Dostep do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami) informacje publiczne będące w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek.

Wniosek należy przesłać:

1) pocztą na adres :
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
Sekretariat

2) faksem na numer: 89 532 29 76
3) mailem: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13, 14 i 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.